Author Archives: vedad

Održana konferencija za medije

Na konferenciji za medije održanoj 23. septembra 2013. u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, direktor Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu i njegovi saradnici predstavili su ciljeve i program međunarodne naučne konferencije koja će se od 19. do 21. juna 2014. održati u Sarajevu povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Naglašeno je da će konferencija raditi u više paralelnih sekcija i panela, te da će obuhvatiti sve aspekte izbijanja Prvog svjetskog rata, od ideoloških i vojnih pretpostavki, do posljedica na razvoj evropskih društava, ali i živote običnih ljudi. Continue reading

Konferencija za medije

Konferencija za medije na kojoj će biti najavljeno održavanje Međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata: “Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji” bit će upriličena u ponedjeljak 23. septembra 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.
Pročitajte cijeli dokument ovdje.

Naučno vijeće Instituta za istoriju o pripremama za konferenciju povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

Naučno vijeće Instituta za istoriju je 30. avgusta 2013. održalo sjednicu na kojoj je usvojilo izvještaje o izboru mr. Aide Ramić, mr. Sanje Gladanac i mr. Edina Omerčića u istraživačko zvanje – viši stručni saradnik.

Osim toga, Vijeće je raspravljalo o dinamici priprema za održavanje naučnog skupa pod nazivom ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, te međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata.

Vijeće je podržalo dosadašnje napore s ciljem da oba skupa zadrže visok naučni nivo, te odlučilo da se skup o ZAVNOBiH-u održi sredinom novembra 2013. godine.

Održan radni sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu održan je 27. juna 2013. sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konfrencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Članovi odbora, koga čine direktori historijskih instituta i naučnih centara iz nekoliko evropskih zemalja, raspravljali su o dosadašnjim aktivnostima oko pripreme konferencije, o abstraktima prihvaćenih referata, o dinamici realizacije predstojećih poslova vezanih za održavanje konferencije, dogovorili rokove za predaju referata, te raspravljali o ostalim organizacionim pitanjima konferencije.

Opći zaključak je da su se dosadašnje pripreme odvijale u pozitivnom pravcu, a posebno je naglašena važnost opredjeljenja da se pripremi naučna konferencija bez ikakvih političkih utjecaja. Iskazana je potpuna saglasnost svih članova Organizacionog odbora da se nastave zajedničke pripreme, te da se ova konferencija, s obzirom na broj i kvalitet prihvaćenih tema, te organizatore koji dolaze iz osam evropskih zemalja, može s pravom smatrati središnjim naučnim skupom u Evropi o ovoj temi.

naucna_konferencija_sastanak_01

naucna_konferencija_sastanak_02

First Call for Applications for the Conference

First Call for Applications for the Conference

ONE HUNDRED YEARS SINCE THE BEGINNING OF THE
FIRST WORLD WAR
International Conference on the Occasion of the First Centennial of the
Beginning of the First World War

Organizers:
Institute for History, Sarajevo; Croatian Institute of History, Zagreb; Institute of National History,
Skopje; Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg

Place and time of the Conference:
Sarajevo, 19th – 21th June 2014

The aim of the Conference is to consider the causes, course, and the political, social and economic consequences of the First World War on the basis of new historical research in the context of European and more specifically Balkan history. The conference will also explore the legacy of World War One and its place in collective memory today. The conference wants to highlight the significance of the First World War for Eastern and Southeastern European societies but at the same time will consider the larger European and international picture.

The intention of the organizers is to make the conference in Sarajevo a vibrant forum of academic exchange of new approaches to the history of the First World War in the context of the centennial of its beginning. One aim of the conference is to re-consider the political aspects of World War One, such as the relations between the Great powers on the eve of the First World War, the politics of smaller countries and their room of manoeuvre, the formation of the system of alliances and their geo-political as well as ideological foundations, the clash between imperial orders and nationalism, etc. At the same time the conference will focus on the experiences and perceptions of “ordinary people”, both at the frontline but also “at home”, and the mental consequences of the war on its survivors. The conference will discuss the immediate as well as long-term impact of the Great War on the development of European societies. We also intend to reflect on the way, how the First World War is treated by the various national historiographies in the Balkans and by other historiographies, and how it is taught in the classroom. The conference intends to discuss the place of the war in local, national and transnational cultures of memory and the ways the war has been presented in different media and literary and artist genres.

Main themes of the conference:
1. The First World War in Historiography between Politics and Science
2. Europe on the Eve of the First World War
a. Colonialism
b. Alliances and rivalries
c. Nationalism vs. Empire
3. Sarajevo 1914
a. The Assassination: myths and controversies
b. Local dynamics and global consequences
4. The War
a. The military-political context
b. Life and death on the frontline
c. Ordinary people in the background of the frontline
5. European Societies in the First World War
a. War and social change
b. Mobilization and population policies
c. Public opinion and resistance
6. The Consequences of the First World War
a. The foundations of the post-war world
b. Political and economical consequences – roots of future instability
c. War crimes, atrocities, and the humanitarian question
d. Trauma and psychological consequences
e. Remembering the war
7. A Hundred Years Later
a. The First World War in education
b. The First World War in literature and art
c. The war on collective memory today

We invite you to send your applications for participation in the Conference until January
31, 2013 with an abstract (not longer than 500 words) and a short CV (100 words). You can send
your applications on the following address: nauka@bih.net.ba

Dr. Husnija Kamberović
Dr. Jasna Turkalj
Dr. Todor Cepreganov
Dr. Ulf Brunnbauer