Florian Bieber za list Die Presse o konferenciji

By | 19/01/2014

Florian Bieber, profesor na Karl-Franzens Univerzitetu u Grazu (Austria), direktor Centra za studije Jugoistočne Europe i član Organizacionog odbora naučne konferencije „The Great War: Regional Approaches and Global Contexts“, koja će se održati od 19. do 21. juna 2014. u Sarajevu, u komentaru za list Die Presse govori o nacionalističkim historičarima i njihovim strahovima da bi akademska rasprava  mogla promijeniti dosad uspostavljeni narativ o Prvom svjetskom ratu, te naglašava kako je konferencija u Sarajevu „glavna akademska konferencija o ratu“.

http://fbieber.wordpress.com/2014/01/17/nationalist-copyright-on-world-war-one/

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1546581/Geschichtswissenschaft-als-nationale-Mission

Leave a Reply