Naučno vijeće Instituta za istoriju o pripremama za konferenciju povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

By | 30/08/2013

Naučno vijeće Instituta za istoriju je 30. avgusta 2013. održalo sjednicu na kojoj je usvojilo izvještaje o izboru mr. Aide Ramić, mr. Sanje Gladanac i mr. Edina Omerčića u istraživačko zvanje – viši stručni saradnik.

Osim toga, Vijeće je raspravljalo o dinamici priprema za održavanje naučnog skupa pod nazivom ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, te međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata.

Vijeće je podržalo dosadašnje napore s ciljem da oba skupa zadrže visok naučni nivo, te odlučilo da se skup o ZAVNOBiH-u održi sredinom novembra 2013. godine.

Leave a Reply