Monthly Archives: June 2013

Održan radni sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

U prostorijama Instituta za istoriju u Sarajevu održan je 27. juna 2013. sastanak Organizacionog odbora za pripremu međunarodne naučne konfrencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata. Članovi odbora, koga čine direktori historijskih instituta i naučnih centara iz nekoliko evropskih zemalja, raspravljali su o dosadašnjim aktivnostima oko pripreme konferencije, o abstraktima prihvaćenih referata, o dinamici realizacije predstojećih poslova vezanih za održavanje konferencije, dogovorili rokove za predaju referata, te raspravljali o ostalim organizacionim pitanjima konferencije.

Opći zaključak je da su se dosadašnje pripreme odvijale u pozitivnom pravcu, a posebno je naglašena važnost opredjeljenja da se pripremi naučna konferencija bez ikakvih političkih utjecaja. Iskazana je potpuna saglasnost svih članova Organizacionog odbora da se nastave zajedničke pripreme, te da se ova konferencija, s obzirom na broj i kvalitet prihvaćenih tema, te organizatore koji dolaze iz osam evropskih zemalja, može s pravom smatrati središnjim naučnim skupom u Evropi o ovoj temi.

naucna_konferencija_sastanak_01

naucna_konferencija_sastanak_02